Polski rynek fitness w raporcie Europe Active i Deloitte oraz opiniach ekspertów

18 kwietnia 2018 r. podczas śniadania prasowego została zaprezentowana piąta edycja raportu „The European Health & Fitness Market 2018” przygotowana przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z organizacją EuropeActive na temat kondycji europejskiego rynku fitness, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących polskiej branży fitness.

Do komentowania prezentowanych danych i analiz  zaproszono: Adama Śliwińskiego, Prezesa Zarządu Total Fitness, Adama Radzkiego, Członka Zarządu Benefit Systems oraz Roberta Kamińskiego jako eksperta branży fitness.

Ilu Polaków uprawia fitness w Polsce?

Zgodnie z raportem do klubów fitness w Polsce uczęszcza 2,91 mln osób, co oznacza wzrost 2,5 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Polsce wskaźnik penetracji wynosi 7,7 proc, co wskazuje na wzrost o 0,2 % w stosunku do roku poprzedniego – 2016.

 

Wyzwania stojące przed klubami fitness

Adam Śliwiński zapytany o to, czy mamy szansę dogonić kraje w Europie o najwyższym wskaźniku penetracji wynoszącym 17-19 % w krajach skandynawskich i Holandii, odpowiedział, że musimy sprostać dwóm wyzwaniom. Po pierwsze, zachęcić te dwie trzecie Polaków, którzy pozostają nadal nieaktywni. Możemy zrobić to między innymi poprzez działania marketingowe pokazujące klub fitness jako formę spędzania wolnego czasu, a nie jedynie miejsce ciężkich treningów. I kolejnym wyzwaniem jest przekonanie do ćwiczeń w klubach fitness osób powyżej pięćdziesiątego roku życia.

Marketing klubów fitness szansą na pozyskanie nowych grup odbiorców

Jak zauważył Robert Kamiński, przyrosty liczby osób korzystających z klubów fitness w poprzednich latach były bardziej zauważalne. Natomiast teraz, kiedy kluby się nasyciły świadomymi osobami, pozyskiwanie klientów będzie mniej dynamiczne.  Kamiński zwrócił tutaj uwagę na szczególną potrzebę sięgnięcia przez kluby fitness po nowe grupy odbiorców, w czym szczególną rolę może odegrać odpowiednia komunikacja marketingowa, która nie będzie zniechęcała osób mniej wytrenowanych i posiadających odbiegającą od przyjętych ideałów sylwetkę.
Drugą ważną kwestią jest wykorzystanie potencjału osób z grup wiekowych 50+, a także najmłodszych.

Na to zwrócił również uwagę Adam Radzki, podkreślając potencjał aktywizacji seniorów: – W warszawie mamy ponad pół miliona seniorów, więc wyobraźmy sobie, jak moglibyśmy zwiększyć liczbę osób korzystających z klubów fitness, gdyby udało się pozyskać przynajmniej co dziesiątego seniora.

Na spotkaniu kilkukrotnie przywoływano przykład Szwecji, która cieszy się dużą liczbą członków klubów fitness wieku senioralnym.

Radzki wspomniał również o programie Aktywne Szkoły skierowanym do dzieci, których wychowanie w duchu aktywności stanowi oczywiście potencjał dla rynku fitness.

Natomiast na szansę tkwiącą w grupie odbiorców w wieku 16-24 zwrócił uwagę Adam Śliwiński w komentarzu dotyczącym segmentacji rynku. Przywołał przykład Niemiec, gdzie segmentacja rynku jest bardzo wyraźna i segment niskobudżetowy rozwija się mocno. Natomiast w Polsce liczba klubów niskokosztowych również się zwiększa, ale według Śliwińskiego nie wypierają one tak mocno pozostałych segmentów, a raczej zwiększają rynkowy tort o młodszych klubowiczów, właśnie w grupie wiekowej 16-24.

Przychody klubów fitness w Polsce

Polska należy do pierwszej dziesiątki( 7 miejsce) w Europie w zestawieniu przychodów osiąganych przez kluby.

Przychody polskich klubów fitness wzrosły o niecały procent w porównaniu z raportem na koniec 2016 r. Przy czym zmniejszył się przychód generowany średnio przez klienta klubu fitness. To potwierdza europejski trend rozwoju segmentu niskobudżetowego.

Taki uśredniony przychód generowany z jednej osoby uwzględnia oprócz opłat za korzystanie z klubu fitness również wszystkie inne wydatki klubowicza, takie jak zakup napojów, odżywek, ręczników, itp.

Suma przychodów klubów fitness na polskim rynku w omawianym okresie wyniosła 872 mln euro (bez VAT), czyli 3,71 mld zł. To przychody wynikające z opłat członkowskich oraz usług dodatkowych oferowanych w klubach.
Średnia wysokość opłaty członkowskiej wynikającej z cennika wynosi w Polsce 119 zł.

Ile mamy klubów fitness w Polsce?

Według raportu, na koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 2,6 tys. klubów fitness. Dla porównania, na koniec 2016 r. było to 2,56 tys. Łatwo się domyślić, co to oznacza przy regularnych wieściach na temat kolejnych otwarć nowych klubów różnych marek. Równie dużo klubów się niestety zamyka.

Operatorzy klubów fitness w Polsce

Z moich obserwacji wynika, że dużym zainteresowaniem cieszył się zawsze – w publikacjach po konferencji – slajd przedstawiający największych operatorów w Polsce pod kątem liczby klubów. Niestety w tym roku niekoniecznie nadaje się on do publikacji, ponieważ zawiera dane na koniec roku 2017, a jak wiemy, wycofanie się Jatomi z rynku polskiego wywróciło to zestawienie do góry nogami. We wspomnianym slajdzie Jatomi zajmuje drugie miejsce, a klubów tej marki nie ma już w Polsce. Tak czy inaczej polski rynek przechodzi od kilku miesięcy tak dynamiczne zmiany, że każdy slajd przedstawiający ilości klubów poszczególnych operatorów może być nieaktualny w kolejnych miesiącach.

Kolejny raz podczas omawiania raportu, zwrócono uwagę  na to, że Polska wyróżnia się na tle innych rynków ofertą sportową skierowaną do pracowników.

Powtarzano również prognozy z ostatniego roku dotyczące konsolidacji rynku. – W ostatnich latach zanotowano wzrost aktywności w obszarze fuzji i przejęć – powiedział Szymon Pankowski, Menadżer w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte. W Polsce w rynek fitness aktywnie inwestuje notowany na giełdzie Benefit Systems S.A. Spółka na koniec 2017 roku posiadała udziały w siedmiu z jedenastu największych w kraju sieci klubów fitness.

Moje podsumowanie

Trzeci raz uczestniczyłam w konferencji prasowej prezentującej raport. Muszę zwrócić uwagę, że tym razem było naprawdę licznie, jeśli chodzi o udział uczestników – gości, dziennikarzy.
Co roku również obserwuję w monitoringu, że media w publikacjach dotyczących rynku fitness cały rok opierają się na tym raporcie. Nie ma się czemu dziwić, to jedyne źródło takich danych.
Czuję się jednak w obowiązku zwrócić uwagę na to, że polski rynek fitness zmienia się od kilku miesięcy tak dynamicznie, że prezentowane dane dotyczące operatorów są już nieaktualne.

Duża więc rola mediów branżowych, a podczas konferencji były obecne wszystkie – Fitness Biznes, Body Life, Branża Fitness na zwrócenie uwagi na dynamiczne zmiany, które zachodzą obecnie na rynku. I pozostaje nam mieć nadzieję, że duże biznesowe media nas przeczytają i nie będą publikowały nieaktualnych danych. 😊

 

Slajdy pochodzą z raportu Deloitte, którego całość znajdziesz tutaj.

 

 

 

Dodaj komentarz

Następny artykułLepiej wiedzieć niż zgadywać – klub fitness z marketingiem opartym na badaniach