Informacja prasowa w pięciu krokach

Press release, czyli komunikat prasowy to podstawowe narzędzie w kontaktach z mediami. To przygotowany według określonego schematu tzw. news(aktualne treści niosące znamiona nowości), który przeznaczamy do publikacji. Jednak decyzja co do opublikowania leży po stronie dziennikarzy.  Informacja prasowa jest dla nich zachętą do opracowania artykułu na  podstawie dostarczonych w niej treści.

Jak przygotować informację prasową krok po kroku?

  1. Cała sztuka polega na tym, aby trafić z komunikatem prasowym do właściwych mediów – tzn. takich, których odbiorcami są osoby z interesującej nas grupy docelowej. Równie ważny jest dobór mediów, które będą zainteresowane naszymi przekazami, bo takie tematy są przedmiotem ich publikacji.
  2. Przygotowując informację prasową należy wziąć pod uwagę cykl wydawniczy. Inny jest w dzienniku, inny w tygodniku a jeszcze inny w magazynie będącym miesięcznikiem, dwumiesięcznikiem czy kwartalnikiem. To niezwykle ważne, aby uwzględnić, czy nasz komunikat będzie jeszcze newsem w dniu publikacji. Jeśli nie, to dziennikarz nie zdecyduje się na jego wykorzystanie. Pomyśl, na ile wcześniej musisz wysłać informację prasową, aby została ona opublikowana w interesującym cię terminie. Na przykład, jeśli zależy nam, żeby publikacja pojawiła się w marcowym miesięczniku, który na rynku pojawi się już w połowie lutego, to najczęściej treści powinniśmy przesłać najpóźniej na początku stycznia.
  3. Pamiętaj, że dziennikarz nie ma obowiązku publikować, pisać artykułu na podstawie twojego komunikatu. W środowiskach dziennikarskich znane są dowcipy o PR-owcach, którzy na końcu informacji prasowej piszą: „Zezwalam na publikację.” To zabawne dlatego, że samo wysłanie informacji do mediów jest sygnałem do jej publikacji.
  4. Informacja prasowa to nie ulotka reklamowa! Pisz rzeczowo i nie przesadzaj z ozdobnikami, przymiotnikami. Skup się na faktach.
  5. Trzymaj się powszechnie przyjętego schematu informacji prasowej:

Logo, nazwa firmy

Informacja prasowa                                                                                                                       data

Krótki, przyciągający uwagę tytuł

LEAD, czyli pierwszy akapit będący streszczeniem komunikatu prasowego. Powinien odpowiadać na pytania: kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak. Bardzo często graficznie napisany pogrubioną czcionką.

Rozwinięty tekst informacji prasowej. Może zawierać wypowiedź osoby, przedstawiciela firmy albo osoby będącej ambasadorem wydarzenia, produktu. Taki cytat wraz z oznaczeniem z imienia, nazwiska oraz stanowiska, funkcji znacznie podnosi wartość i atrakcyjność komunikatu.

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za komunikację z mediami, która jest w stanie odpowiedzieć na szczegółowe pytania związane z tematem, o którym mowa w informacji prasowej.

Stopka prasowa: Kilka zdań na temat działalności, historii firmy.

Załączniki(jeśli chcesz takie udostępnić): zdjęcia(zawsze podnoszą wartość i atrakcyjność), bio osoby wypowiadającej się w komunikacie, profil firmy

Dodaj komentarz

Następny artykułFitness PRofeski