WYWIADY FITNESS PR

Rozmowy z ludźmi branży fitness to wywiady, które poruszają najważniejsze dla rynku fitness zagadnienia – problemy, dobre i słabsze strony fitness biznesu. To często analiza szans i zagrożeń, perspektyw i wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami na polskim rynku fitness.