Czym nie jest public relations?

Ostatnie spotkania branżowe i kuluarowe rozmowy uświadomiły mi, że ciągle nie do końca rozumiemy, czym jest public relations. Czasami najprościej wytłumaczyć, pokazując, czym dany temat zdecydowanie nie jest.
Postanowiłam rozprawić się z błędnym myśleniem i napisać, czym public relations nie jest, nie powinien być i  czym na pewno nie jest Fitness PR.

MANIPULOWANIE
PR nie polega na manipulowaniu. To mylne wyobrażenie wynosimy zapewne ze środowisk politycznych, w których mamy do czynienia z najczęstszym łamaniem zasad fair play.
Zadaniem PR-owca nie jest ściemnianie i podawanie informacji niezgodnych z rzeczywistością.
Drogę do manipulacji otwiera również niepodanie do publicznej informacji pewnych wiadomości, zatajanie  faktów, które mogą wpłynąć na odbiór marki. Co nie oznacza oczywiście, że mamy obowiązek o wszystkim informować, jednak to właśnie pozostawia furtkę do nieścisłości.

PRZYKRYWKA DLA NIECZYSTYCH DZIAŁAŃ
PR kryzysowy nie polega na wypieraniu się popełnionych błędów, na zamiataniu pod dywan i przerzuceniu winny na poszkodowanego. Dobry PR-owiec reaguje szybko, ale  z rozwagą. W przypadku oczywistej winy przeprasza, wyjaśnia, proponuje rekompensatę i wdraża działania, które zapobiegną kolejnym, podobnym sytuacjom.

KREOWANIE SZTUCZNEGO WIZERUNKU
Markę budujemy na wartościach, które wyznajemy. Pracujemy nad budowaniem wizerunku, który odpowiada na pytanie, w jaki sposób odbiera nas otoczenie. Dążymy do tego, aby obraz był spójny, z tym co stanowi istotę marki. Rzetelny PR-owiec nie zrobi eksperta z laika, nie będzie zapewniał o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, które w ewidentny sposób nie szanuje środowiska i własnych pracowników.

ODPŁATNA PROMOCJA
PR nie jest reklamą! To ważne. Public relations jest oparte na rzeczywistej, obiektywnej komunikacji pozbawionej przymiotników charakterystycznych dla tekstów reklamowych. Dobry PR-owiec potrafi napisać informację prasową opartą na faktach, a nie na emocjonalnych epitetach przesiąkniętych perswazją.
Za PR nie płacimy mediom, ale również należy pamiętać, że media nie mają obowiązku naszych tekstów publikować. Do ich decyzji zależy czy i w jakim stopniu nasze informacje wykorzystają. Należy odróżnić budowanie dobrych relacji z mediami i dostarczanie im wartościowych informacji od prób nacisku na dziennikarzy.

Public relations to komunikacja z otoczeniem marki – w naszym przypadku z otoczeniem klubu, szkoły fitness albo otoczeniem marki osobistej.  To informowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami przedsiębiorstwa – klientami, pracownikami, partnerami, konkurencją, mediami.
To budowanie autentycznego wizerunku i nieustanny proces komunikacyjny, oparty na badaniu odbioru marki, opracowaniu strategii i wdrażaniu zaplanowanych działań komunikacyjnych.

Dla uzupełnienia tego wpisu zachęcam jeszcze do odświeżenia sobie wcześniejszego tekstu – Po co nam ten cały PR?

Dodaj komentarz

Następny artykułBadania rynku fitness i marka Polski Fitness